S.C. ELEMENTUM GOLD & SILVER S.R.L.
Strada Fagaras, nr.15, sector 1, 010897 Bucharest, Romania
Tel: +40 311 020 534 Fax +40 311 020 534
Email: elementum.ro@gmail.com
www.elementum.ro


CONDIŢII COMERCIALE GENERALE PENTRU ACHIZIŢIONAREA, VÂNZAREA ŞI DEPOZITAREA METALELOR PREŢIOASE ÎN ELVEŢIA

Aceste condiţii comerciale generale se aplică în cazul oricărei persoane fizice, juridice sau oricărei alte persoane sau asociaţii (denumită în continuare: client), care doreşte să cumpere, să vândă şi să depoziteze metale preţioase (argint) în Elveţia.

Aceste condiţii comerciale generale sunt parte integrantă a contractului dintre client şi compania S.C. Elementum Gold & Silver S.R.L.

Art. 1. – Date despre companie

Companie: S.C. ELEMENTUM GOLD & SILVER S.R.L.
  (pe scurt: Elementum)
Adresa: Strada Fagaras, nr.15, sector 1, 010897 Bucharest, Romania
Contact: Tel: +40 311 020 534; Fax: +40 311 020 534
E-mail: elementum.ro@gmail.com
Pagina de web: www.elementum.ro
Persoana responsabilă: Peter Slapšak, director
CUI: RO30951008
Număr de înregistrare: J40/13947/2012
Număr cont de tranzacţionare: RO94 BACX 0000 0008 3214 3001 - argint
  RO94 BACX 0000 0008 3214 3001 - aur
Banca: Unicredit Tiriac Bank, 1 I.G. Duca Blvd., RO-011071, Bucharest 1
IBAN: RO94 BACX 0000 0008 3214 3001
BIC / SWIFT: BACXROBU

Compania ELEMENTUM GOLD & SILVER S.R.L. (Elementum), este înscrisă în la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numărul: J40/13947/2012


Art. 2. – Condiţii juridice, scop şi domeniu de aplicare
Elementum este o companie care se ocupa de comerţul de metale preţioase, care oferă posibilitatea de achiziţionare, vânzare şi depozitare a metalelor preţioase în Elveţia, în locaţia: Zürich Airport Free Zone Vault. Aceste seifuri nu ţin de sistemul bancar. În plus, există posibilitatea de a asigura depozitul de argint, platină sau paladiu fără a se adăuga taxa pe valoare adăugată la achiziţie.
Baza pentru condiţiile juridice o reprezintă aceste condiţii comerciale generale, formularul de cerere completat în întregime corect şi confirmarea contractului din partea companiei Elementum.
Condiţiile juridice (contractul) se încheie în limba română. Compania Elementum păstrează contractul în format electronic, la adresa companiei.

Art.3. – Spălarea banilor şi identificarea beneficiarului
Societatea Elementum Gold & Silver S.R.L functioneaza cu respectarea prevederilor Legi nr. 656/ 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. Toate tranzactiile  financiare ale  societatii  Elementum Gold & Silver S.R.L se fac prin intermediul conturilor bancare existente. 
 
Inainte de incheierea unui contract este obligatorie identificarea clientului prin intermediul cartii de identitate sau a pasaportului in original pentru persoanele fizice si a certificatului de inregistrare fiscala in copie conforma cu originalul/ certificate constatator  pentru persoanele juridice.Persoanele fizice cu varsta mai mica de 18 ani nu pot incheia aceste contracte.
Societatea are dreptul sa ceara informatii despre scopul/ natura pentru  care clientul doreste achizitionarea produselor comercializate de societate si sa monitorizeze activitatile comerciale pe care clientul le desfasoara impreuna cu societatea Elementum Gold & Silver S.R.L.
Fiecare client va beneficia de un dosar care va cuprinde copia actului de identitate/ CUI, formularul de comanda, contract, extrasul privind dovada platii.

Art. 4. – Avertizare privind oferta, consilierea şi alte riscuri
Elementum poate primi analize individuale despre client şi despre situaţia sa financiară din partea unor parteneri de afaceri cu care are contract;  Elementum consideră aceste date ca fiind reale şi de încredere. În ciuda selecţiei şi a analizei atente, Elementum nu garantează caracterul complet, acurateţea şi exactitatea conţinutului acestei analize; de aceea, orice daune pe care ar putea să le suporte clientul care a luat în considerare aceste informaţii şi s-a bazat pe ele, nu sunt sub răspunderea companiei Elementum. Strategiile de investiţii pe care le realizează Elementum pe baza informaţiilor privind riscurile şi punerea strategiilor în aplicare, trebuie verificate de către client, fie singur, fie cu ajutorul unui consilier financiar. Informaţiile pe care clientul le obţine de la Elementum, sau de pe pagina de net a companiei nu reprezintă nici o ofertă nici o consiliere. Aceste informaţii reprezintă un suport adiţional în procesul de decizie pe care îl parcurge clientul.

Art. 5. – Consiliere pre-vânzare
Investiţiile în metale preţioase, ca orice alt tip de investiţie, pot fi asociate cu anumite forme de risc. Aceste riscuri pot fi: căderea preţului materialelor preţioase, o perioada prea scurtă de investiţie , achiziţia cu ajutorul creditelor, riscuri asociate depozitării necorespunzătoare, termeni mai mari de livrare, termeni mai mari la plată ş.a. Trebuie să ţineţi cont de faptul că profiturile anterioare nu sunt o garanţie pentru creşterea ulterioară a preţului, de aceea este recomandat ca decizia de achiziţie să nu se ia pe baza profiturilor anterioare. Înaintea oricărei investiţii importante este necesar ca clientul să primească toate informaţiile legate de riscurile şi avantajele unei astfel de investiţii,  pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună asupra investiţii şi pentru a înţelege dacă este momentul oportun pentru ea. Se recomandă ca, înaintea unei investiţii, clientul să îşi analizeze cu atenţie situaţia financiară şi să decidă care sunt scopurile investiţiei şi să le clasifice. De aceea, se recomandă clientului să ceară sfatul consilierilor cu care are contrat compania Elementum.

Art. 6. – Calitatea materialelor preţioase
Elementum - Ag asigură clientul că îi va vinde produse din materiale preţioase de cea mai bună calitate şi cu cea mai mare puritate, respectiv argint 999/1000 şi aur 999,9/1000, de la cele mai cunoscute monetării mondiale.

Art. 7. – Depozitare, drept de proprietate, păstrare
7.1 Fiecare client va primi un număr de seif aflat în Depozitul de maximă siguranţă din Zürich Airport Free Zone Vault.

7.2 Dreptul de proprietate asupra metalelor preţioase aflate în seif va reveni mereu clientului. Clientul poate ceda dreptul de proprietate, iar în cazul în care compania Elementum intră în faliment se permit excluderea sau limitarea.

7.3 Elementum are dreptul să păstreze metale prețioase depuse de client în depozitul de stocare, împreună cu astfel de depozite de stocare de alți clienți, care sunt de același tip (depozitare totală). În acest caz, clientul are drept de co-proprietate la cantitatea stocată. Orice parte poate solicita eliberarea din cota sa de independent de celelalte părţi, în timp ce compania Elementum poate realiza excluderea fără cooperarea altor părţi.

Art. 8. Începutul valabilităţii contractului, durata contractului, renunţare, dreptul la retragere
Cererea şi Condiţiile comerciale generale completate corect şi în întregime şi confirmate online de către compania Elementum funţionează ca un contract între client şi Elementum şi are durata nedeterminată. Atât clientul cât şi Elementum pot renunţa la el cu o perioadă de preaviz de 14 zile. Rezilierea contractului va influenţa anexele acestui contract, astfel cum sunt definite în Art. 10.

O data cu preavizul de anulare, clientul trebuie să vândă sau să preia metalele preţioase din seifurile aflate în locaţia: Zürich Airport Free Zone Vault

Clientul, care este, de asemenea, un consumator (de exemplu, o persoană fizică care achiziționează sau utilizează bunuri și servicii în scopuri care sunt în afara activității sale profesionale) are dreptul de a renunţa la contract în termen de 14 zile. Prin urmare, numai după trecerea termenului de 14 zile compania Elementum va face prima achiziție pentru client. În cazul în care clientul este de acord şi confirma on-line în mod clar, această perioadă se anulează.

Art. 9. – Cantitatea minimă de metale preţioase ce poate fi achiziţionată, vândută şi livrată în depozitul de maximă siguranţă din Elveţia
Cea mai mică sumă de achiziţionare sau vînzare a metalelor preţioase este de 25 €. Compania Elementum se obligă să livreze în depozit lingouri de aur cu masa de 100 g şi puritate de 999.9/1000. Achiziţia se socoteşte la bucată, luându-se în considerare patru zecimale (exemplu: 0,4237 lingouri de aur cu masa de 100g).
În cazul în care lingourile de 100g menţionate nu pot fi livrate, compania Elementum îşi rezervă dreptul să livreze lingouri de aur cu masă mai mare sau mai mică, dar cu puritate de 999.9, însă la preţul echivalent lingourilor de aur cu masă de 100g.

Art. 10. – Modalitatea de achiziţie; repararea greşelilor
Pozele produselor (lingourilor de aur) de pe pagina de web sunt ilustrative.
Achiziţionarea şi comanda de lingouri de aur se realizează în etapele enumerate mai jos.
După completarea pe pagina de web www.elementum.ro/aurora a datelor personale (CNP, număr de telefon mobil, adresă de e-mail, nume şi prenume, adresă (strada, număr, cod poştal, localitate) şi ţară) şi după confirmarea acestor Condiţii Generale, clientul va primi pe adresa sa de e-mail numele de utilizator şi parola de acces în aplicaţia în care va putea să urmărească comenzile, achiziţiile şi situaţia sa. Accesul direct în aplicaţie este posibil de pe pagina de web http://www.elementum.ro/acces-pentru-clieni. După intrarea în sistemul online pentru clienţi, înainte de începerea operaţiunilor cu aur, clientul trebuie să completeze şi să confirme formularul de cerere. Copia documentului de identitate menţionat în formularul de cerere se va trimite la adresa de e-mail info@elementum.ro. Operatorii companiei Elementum vor verifica formularul de cerere şi îl vor confirma dacă toate datele sunt corecte. Confirmarea formularului de cerere este trimisă prin e-mail clientului şi se va marca în sistemul online pentru clienţi. După această confirmare, clientul poate realiza comenzi.
Realizarea comenzilor şi a achiziţiilor este menţionată în art. 13. În cazul unor erori, compania Elementum va primi reclamaţii în scris la adresa de e-mail info@elementum.ro. Compania Elementum va face tot posibilul ca reclamaţiile cele mai urgente să fie rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

Art. 11. – Relaţia dintre client şi Elementum cu privire la lansarea şi confirmarea comenzii de metale preţioase
Prin confirmarea formularului de cerere şi prin transferul sumei necesare pentru achiziţionarea aurului din partea clientului în contul companiei Elementum – cont menţionat la începutul acestor Condiţii Generale – comanda devine valabilă şi obligatorie atât pentru client cât şi pentru compania Elementum şi nu poate fi oprită înaintea expirării datei de cut-off (fiecare vineri din săptămână). Prin confirmarea electronică a comenzii clientului de către compania Elementum procedura de achiziţionare a metalelor preţioase menţionate în comandă este iniţiată, fără a mai exista vreo modalitate de a renunţa la ea. Clientul este informat de faptul că preţurile sunt supuse fluctuaţiilor zilnice din piaţa metalelor preţioase, asupra căreia compania Elementum nu are nicio influenţă. Pentru a realiza comanda cerută de client, compania Elementum trebuie să primească suma de plată din partea clientului. Clientul are posibilitatea de a vinde metalele preţioase achiziţionate la un preţ nou stabilit, care poate fi mai mare sau mai mic, în funcţie de flucuaţia preţurilor din piaţă. Condiţiile de vânzare sunt stabilite în articolul 15 al acestor Condiţii Generale.

Art. 12. – Interdicţia de a lua credite
Companiei Elementum îi este interzis să folosească metalele preţioase depozitate ca garanţii pentru a lua credite sau să le folosească ca gaj.

Art. 13. – Realizarea comenzii, durata perioadei de comercializare şi livrarea
Confirmarea online a formularului de cerere şi a condiţiilor generale nu reprezintă o obligaţie de achiziţionare. Obligaţia din partea clientului apare doar în momentul în care suma transferată în contul companiei Elementum este confirmată.
După primirea sumei necesare pentru achiziţionarea aurului compania Elementum va confirma în sistem preţul de achiziţie (în euro).
Compania Elementum realizează achiziţiile pentru clienţi în fiecare săptămână şi anume în fiecare marţi. În cazul în care marţi cade într-o zi nelucrătoare, sau în cazul în care achiziţia nu se poate realiza din cauza zilelor libere la furnizor, achiziţia se va face în următoarea zi lucrătoare. Pentru orice achiziţie este nevoie de comanda clientului şi de confirmarea plăţii realizate în contul companiei Elementum până la finalul săptămânii, adică vineri (de exemplu: preţul de achiziţie care se confirmă în data de 28.01 va fi acelaşi pentru toate plăţile care ajung în contul de tranzacţionare al companiei Elementum până în data de vineri 24.01 inclusiv).
Compania Elementum va transmite clientului o confirmare a achiziţie realizate nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la achiziţionarea mărfii pentru client.
În caz de forţă majoră cum ar fi: imposibilitatea confirmării preţului din partea furnizorului, mobilizare generală, război, tulburări sociale, catastrofe naturale, greve ş.a., compania Elementum poate prelungi perioada de confirmare a preţului.

13.1. Emiterea facturii
Compania Elementum emite o factură electronică (online) pentru marfa comandată în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la livrarea metalelor preţioase în depozitul din Elveţia, unde nu se plătesc taxe vamale; clientul poate vizualiza această factură în sistemul online.

13.2. Livrarea metalelor preţioase
Termenul de livrare este de 4 săptămâni de la confirmarea comenzii, în cazul în care nu se menţionează altfel. Elementum are dreptul să realizeze livrări parţiale, dar are obligaţia să anunţe clientul de acest lucru, prin intermediul sistemului online. De îndată ce metalele preţioase sunt depozitate, compania Elementum va emite o factură de achiziţie pentru metalele preţioase (notă: înainte de livrarea fizică a metalelor în depozitul scutit de taxe vamale, nu se poate emite o factură, din motive fiscale). Din acest moment dreptul de proprietate asupra metalelor preţioase revine clientului (cumpărătorului). Livrarea se va face prin intermediul unor firme de transport specializate şi include asigurarea metalelor preţioase. Locul de unde se face achiziţia, vânzarea şi depozitarea metalelor preţioase este locaţia depozitului scutit de taxe vamale: Zürich Airport  Free Zone Vault.
Se va considera că Elementum a întârziat livrarea dacă sunt îndeplinite cumulat următoarele condiţii: În cazul în care termenul de livrare nu poate fi respectat din cauza unor dificultăţi cu aprovizionarea de pe pieţele internaţionale, din cauza unor forţe majore, a unor catastrofe naturale, a unor epidemii, a unei mobilizări generale, din cauza unui război, a terorismului, a rezistenţei sau a altor evenimente de acest gen, termenul de livrare se va prelungi în primă instanţă la 12 săptămâni. Compania Elementum va anunţa clientul de această întârziere. Întârzierea livrării nu va afecta preţurile stabilite. În cazul extraordinar în care furnizorii companiei Elementum nu pot livra metalele preţioase comandate şi plătite, chiar dacă termenul de livrare a fost prelungit, atunci compania Elemetum are dreptul să renunţe la comandă, returnând toată suma plătită de client. În acest caz clientul nu are dreptul să ceară daune suplimentare sau să emite orice alt gen de pretenţie.

Art. 14. – Cheltuieli cu achiziţia, transportul asigurat, vânzarea şi alte cheltuieli adiţionale

În cadrul preţului de achiziţie stabilit, pe care îl plăteşte clientul, sunt incluse următoarele cheltuielie (cheltuielile sunt descrise mai detaliat în lista de preţuri):
În preţul de vânzare, pe care Elementum îl transferă în contul clientului sunt incluse, respectiv luate în considerare următoarele cheltuieli: Alte cheltuieli adiţionale care pot apărea ulterior se plătesc separat şi anume:
Art. 15. – Cheltuieli de depozitare
Cheltuielile de depozitare într-un depozit asigurat se calculează în fiecare primă zi din lună, pentru luna anterioară; în cazul în care prima zi din lună este zi nelucrătoare, cheltuielile se vor calcula în următoarea zi lucrătoare. Suma lunară pentru depozitare reprezintă 0,1% din cantitatea de aur cumpărat, la data facturii. Noua situaţie a aurului achiziţionat este indicată printr-o cantitate mai mică de aur în depozitul dvs. Baza de calcul este »preţul de dimineaţă gold fix« stabilit de LBMA şi afişat pe http://www.lbma.org.uk
Exemplu: 
Situaţie veche: 1,2535 lingouri de aur
factură: 1,2535 lingouri de aur x 0,1 % =  0,0012 lingouri de aur
Situaţie nouă: 1,2535 lingouri de aur – 0,0012 lingouri de aur = 1,2523 lingouri de aur

Art. 16. – Vânzarea metalelor preţioase şi modalitate de plată
Clientul scrie în sistemul online cantitatea de lingouri de aur pe care doreşte să  o vândă. Se poate vinde orice cantitate de aur în lingouri, cu patru zecimale.
Compania Elementum realizează pentru client vânzarea şi fixarea preţului de vânzare în fiecare săptămână şi anume în fiecare marţi. În cazul în care marţi este o zi nelucrătoare sau în cazul în care fixarea preţului nu se poate realiza din cauza zilelor nelucrătoare la furnizor, vânzarea se va face în următoarea zi lucrătoare. Baza pe care se realizează vânzarea o reprezintă toate cererile de vânzare a materialelor preţioase primite din partea clientului până vineri ora 23.59 inclusiv (de exemplu: preţul de vânzare fixat în data de 28.01 va fi respectat pentru toate cererile de vânzare primite din partea clientului până vineri 24.01. la ora 23.59 inclusiv).
Plata pentru vânzarea metalor preţioase se va face în termen de 7 zile de la fixarea preţului de vânzare. Plata se va face doar prin ordin de plată în contul de tranzacţionare al clientului.
În caz de forţă majoră sau de evenimente cum ar fi: mobilizare generală, război, tulburări sociale, catastrofe naturale, greve ş.a., termenul pentru fixarea preţului şi termenul pentru realizarea plăţii se pot amâna.
Tot în sistemul online clientul poate cere să ridice o parte sau toată cantitatea de aur pe care o deţine. Preluarea se poate face în locaţia: Zürich Airport Free Zone Vault. La preluarea lingourilor de aur din depozit clientul trebuie să plătească toate cheltuielile administrative care apar. Clientul poate cere livrarea mărfii în altă locaţie. Toate cheltuielile de transport, cheltuielile administrative generate de preluarea mărfii şi alte cheltuieli de acest gen sunt acoperite de către client.

Art.17. – Verificarea cantităţii aflate în depozit
Elementum face în fiecare an un inventar al depozitului. Administratorul autorizat poate verifica starea fizică a bunurilor din depozit şi poate verifica evidenţa emisă de compania Elementum cu situaţia actuală din depozit. Fiecare raport realizat de către administratorul autorizat poate fi verificat de către client în sistemul online.

Inventarul depozitului se realizează în a noua luna a anului în curs.

Art. 18. – Incapacitatea clientului, moartea clientului, împuternicirea
18. 1 În cazul în care compania Elementum are dovezi că clientul este incapabil să îşi desfăşoare activitatea, poate solicita prezentarea de dovezi privind capacitatea clientului, legalizată de un notar sau verificată de un medic.
18. 2 În caz de deces al clientului, compania Elementum va pune la dispoziţia moştenitorilor sau a terţelor persoane desemnate de moştenitori metalele prețioase depuse de către client numai la prezentarea finală a succesiunii, eliberată de o instanță sau de o altă autoritate publică responsabilă de realizarea succesiunilor.

18. 3 Persoana împuternicită de către client trebuie să aibă împuternicirea scrisă şi legalizată de către notar şi trebuie să se refere la numărul depozitului. În plus, împuternicirea trebuie emisă înainte de moartea clientului, adică pe durata vieţii sale.

18. 4 Clientul admite și este de acord că, în cazul în care este reprezentat de împuternicitul său legal atunci când se semnează documente, este singurul responsabil şi că Elementum nu poate fi tras la răspundere pentru faptele comise de către împuternicit.
18.5 Pentru orice costuri care pot apărea în legătură cu clarificarea temeiului juridic menţionat mai sus, compania Elementum poate cere clientului sau moştenitorilor să le plătească.

Art. 19. – Atenţionări şi riscuri
Preţurile metalelor preţioase se schimbă de câteva ori pe zi. Mobilitatea preţului depinde de cererea şi oferta de metale preţioase de pe pieţele internaţionale. Nu se poate garanta creşterea preţului metalelor preţioase. Profiturile din trecut nu sunt o garanţie pentru viitor. Preţurile viitoare pot fi mai mici sau mai mari. Elementum nu îşi asumă nicio responsabilitate privind fluctuaţia preţurilor. Prin semnarea acestor condiţii comerciale generale, clientul confirmă că a luat cunoştinţă cu privire la riscurile şi avantajele pe care le are achiziţionarea de metale preţioase şi că îşi asumă responsabilitatea. În cazul în care clientul a încredinţat unei terţe părţi intenţionat sau nu datele sale secrete (numele de utilizator şi parola) prin care se poate accesa prin internet depozitul său, sau în cazul în care aceste date i-au fost furate sau înstrăinate, el este singurul responsabil pentru consecinţe. Clientul este singurul responsabil de consecinţele care pot apărea ca urmare a înstrăinării datelor sale şi/sau ca urmare a împuternicirii unor terţe persoane.

Art. 20. - Asigurare
20.1 Compania are o poliţă de asigurare pentru depozitele de maximă siguranţă care acoperă riscurile de pierdere, furt, incendiu, inundaţie (se exclude forţa majoră) pentru metalele preţioase depuse în locurile menţionate.

20.2. În caz de nevoie administratorul verifică (i) existenţa poliţei de asigurare în original, (ii) plata ratelor de asigurare şi (iii) dacă suma asigurată este îndestulătoare pentru metalele preţioase depuse de toţi clienţii.

Art. 21. – Protejarea datelor

Compania Elementum respectă cu stricteţe protejarea datelor personale ale clientului şi acordă atenţie maximă acestui domeniu. Elementum permite prelucrarea datelor în următoarele scopuri:
Art. 22. – În cazul lichidării sau falimentului companiei Elementum
22.1 Pe baza documentelor de proprietate şi a facturilor emise, clientul rămâne proprietarul metalelor preţioase aflate în locaţia: Zürich Airport Free Zone Vault şi după intrarea în faliment a companiei Elementum. În caz de faliment al companiei Elementum metalele preţioase nu sunt confiscate ci sunt preluate din patrimoniul companiei Elementum, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dreptul de excludere nu este limitat şi fiecare client poate să îl ceară în faţa instanţei, în conformitate cu legea. Ca dovadă pentru susţinerea acestui drept poate să aducă ultima confirmare valabilă din partea companiei Elementum.

22.2 În cazul unei fuziuni a companiei Elementum, drepturile legale revin succesorului companiei Elementum. Nimic nu se va schimba în raporturile de proprietate, iar clientul va rămâne în continuare proprietarul metalelor preţioase depuse, cu dreptul de a renunţa la relaţia comercială cu succesorul legal.

22.3 În cazul lichidării, lichidatorul este responsabil să anunţe toţi clienţii de procedura de lichidare. Metalele preţioase depuse fie sunt pregătite pentru a fi preluate de către client, fie sunt trimise clientului printr-un transport special plătit de el, în urma unor instrucţiuni scrise. Metalele preţioase depuse care nu pot fi trimise clienţilor pe durata procedurii de lichidare, vor fi în continuare depuse în acelaşi loc (depozit de maximă siguranţă), pe cheltuiala şi pe numele clientului. Administratorul este autorizat ca în numele companiei Elementum şi pe cheltuiala ei să ia legătura cu clientul sau cu urmaşii săi pentru a preda metalele preţioase depuse.

Art. 23. - Rezolvarea neînţelegerilor în afara instanţei
Fiecare neînţelegere dintre părţile implicate în contract se poate rezolva în afara instanţelor de judecată.

Art. 24. – Compentenţă juridică, domeniu de aplicare a legii
În caz de neînţelegere între părţile aflate sub contract se va apela la instanţa de judecată din Republica Slovenia, unde are compania Elementum sediul. Toate relaţiile dintre client şi compania Elementum sunt supuse legilor din Republica Slovenia fără aplicarea normelor şi procedurilor de drept internaţional. Este exclusă aplicarea normele de drept ale Naţiunilor Unite, inclusiv Convenţia Naţiunilor Unite privind contractele internaţionale de vânzare a mărfurilor (Convenţia de la Viena din data de 11 aprilie 1980).

Art. 25. – Clauză de nulitate
În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor condiţii comerciale generale devin ilegale, nule, invalide sau nu mai pot fi puse în aplicare, acest lucru nu va influenţa legalitatea, valabilitatea sau punerea în aplicare a celorlalte prevederi, cu condiţia ca aceste prevederi să nu mai facă parte din condiţii comerciale generale.

Art. 26. – Garanţii adiţionale

Clientul sau împuternicitul legal confirmă că:
În caz contrar clientul sau persoana împuternicită răspund pentru eventualele daune.

Art. 27. Modificări ale condiţiilor comerciale generale
27. 1 Compania Elementum are dreptul să modifice sau să completeze aceste condiţii comerciale generale. Modificările şi completările mai importante se anunţă în scris pe site-ul companiei. Modificările şi completările făcute de compania Elementum sunt valabile indeferent dacă clientul este de acord sau nu cu ele; în cazul în care clientul nu este de acord cu ele, are dreptul ca în 14 zile de modificarea condiţiilor comerciale generale să renunţe la contract.

27. 2 Modificările şi completările realizate de către client trebuie să fie acceptate în scris de către compania Elementum.

Art. 28. – Confirmare de luare la cunoştinţă, de înţelegere şi acceptare a condiţiilor contractuale.
Clientul confirmă online aceste condiţii comerciale generale, iar prin această confirmare arată că le-a citit cu atenţie, le-a înţeles în totalitate şi că este de acord cu ele sub fiecare aspect.
Clientul renunţă la dreptul de a contesta aceste condiţii comerciale generale, parţial sau în totalitate, sau la dreptul de a se opune punerii în aplicare a acestor condiţii comerciale parţial sau în totalitate, sau la dreptul de contesta valabilitatea legală a acestor condiţii sub pretextul că nu a luat cunoştinţă de aceste condiţii generale, de scopul şi efectul lor.


Internet, 18.04.2024